Nasi kompozytorzy:

Bretshmee / Iza Szoszkiewicz

Studiowała na wydziale fortepianu w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie prof. Marii Stojek, a następnie w Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie prof. Tadeusza Chmielewskiego. Stypendystka Rządu Francuskiego w latach 2000-2001. Pianistka, kompozytorka.
Autorka muzyki do wielu opraw telewizyjnych. Lubi komponować czołówki biznesowe.

Współpracuje z wieloma artystami, firmami z kręgu biznesu i sztuki.

o mnie

Nasze projekty dźwiękowe